a cura di Marco Forni

Pronom

nia:

*Dame chësc a mé y ie l dé inò a té.
*Ël l à dit dant a mé.

ma:

Dame chësc a mi y ie te l dé inò a ti. (datif 1a y 2a pers. sing.)
Ël me l à dit. (o azentuatif: Ël me l à dit dant a mi.)