a cura di Marco Forni

Preposizion y articul indeterminatif

La preposizion y l articul indeterminatif ne vën nia tachei adum:

Dé graniei a n ucel.
Liejer te n liber.
Tu es giapà chësc da na muta.