a cura di Marco Forni

Dal pa o iel pa

nia:

*Dal pa mo pan?
*Chësc ne n’al pa mo mei dat.
*Chël ne dal nia plu.

ma:

Iel pa mo pan?
Chësc ne n’ie pa mo mei stat nsci.
Chël ne n’ie nia plu da giapé.